Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Počiatočné obdobie:
ZS 2019/2020 - FZKI
Stupeň štúdia: Bakalársky

Výber študijného programu

KódProgramJazyk výučbyInformácie o programeŠtudijný odbor
Prehliadať
OrgányTlač brožúry
4121R00B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra
slovenský jazyk
-
4127R02
B-KBC krajinné inžinierstvo
slovenský jazyk
-
4142R00
B-ZBC záhradníctvo
slovenský jazyk
-