Prezeranie študijných programov - Informácie o programe

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - FZKI
Stupeň štúdia: Inžiniersky
Program: 4121T01 I-ARI záhradná a krajinná architektúra
Jazyk výučby:slovenský jazyk

Doplnkové informácie o programe

Garant programu:prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.

Charakteristika študijného programu

Nie sú evidované žiadne dostupné informácie.