Prohlídka studijních programů - Studijní obory

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Počáteční období: ZS 2019/2020 - FZKI
Stupeň studia: Inženýrský
Program: 4121T04 I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav
Jazyk výuky:Slovenština

Studijní obor
poľnohospodárstvo a krajinárstvo