Prohlídka studijních programů - Informace o programu

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Počáteční období: ZS 2019/2020 - FZKI
Stupeň studia: Inženýrský
Program: 4142T00 I-ZHI záhradníctvo
Jazyk výuky:Slovenština

Doplňkové informace o programu

Garant programu:prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.

Charakteristika studijního programu

Absolvent inžinierskeho štúdia v študijnom odbore Záhradníctvo prezentuje vysokoškolsky vzdelaného odborníka, s komplexným náhľadom profilu znalostí záhradníckej výroby, od kvality produkcie surovinových zdrojov až po najmodernejšie spôsoby ich uplatnenia. Je znalý nových technológií v domácom aj svetovom meradle, samostatne zvláda riešiť problémy vedy, oblasti výskumu v nadväznosti na požiadavky inštitúcie. Vie manažovať výrobný a odbytový proces, vstupovať do spoločných projektov na úrovni EÚ. Vypracováva operačné programy a ich realizačné smerovanie do žiadaných oblastí. Pomocou programových operácií riadi výrobný a marketingový proces.