Prohlídka studijních programů - Informace o programu

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Počáteční období: ZS 2019/2020 - FZKI
Stupeň studia: Inženýrský
Program: 4142T05 I-IMHS International Master of Horticulture Science
Jazyk výuky:Angličtina

Doplňkové informace o programu

Garant programu:prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.

Charakteristika studijního programu

Študijný plán

1.semester - University of Krakow, Poľsko

Biostatistics
Integrated Protection of Horticultural Crops
Plant Molecular Genetics and Genomics
Polymers in Horticulture
Principles of Plant Cell and Tissue Cultures
Social Insect Ecology
Soilless
Cultivation Systems2.semester - MENDELU, Brno, Česká republika

Applied Plant Biotechnology
Stone Fruit Production
Sophisticated Vegetable Production
Winemaking
Methods
Fruit Storage
Technology of Fruit Distillates
Horticulture Machinery3.semester - FZaKI, SPU Nitra, Slovensko

Horticulture Dendrology
Integrated Systems of Fruit Production
Post-Harvest Technology of Horticultural Crops
Pruning and Training of Fruit Trees
Special Fruit Growing
Grape and Wine Evaluation
Quality Management Systems in Horticulture
Vegetable Seed Production4.semester - Domáca univerzita

Diploma Thesis