Prohlídka studijních programů - Studijní obory

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Počáteční období: ZS 2019/2020 - FZKI
Stupeň studia: Inženýrský
Program: 4142T05 I-IMHS International Master of Horticulture Science
Jazyk výuky:Angličtina

Studijní obor
poľnohospodárstvo a krajinárstvo