Prezeranie študijných programov - Výber počiatočného obdobia

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Vyberte počiatočné obdobie štúdia.

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Počiatočné obdobie
Prehliadať
2020/2021 - doktorandské štúdiá
ZS 2020/2021
ZS 2019/2020
2019/2020 - doktorandské štúdiá
ZS 2018/2019
2018/2019 - doktorandské štúdiá
ZS 2017/2018
2017/2018 - doktorandské štúdiá
2016/2017 - doktorandské štúdiá
ZS 2016/2017
2015/2016 - doktorandské štúdiá
ZS 2015/2016
ZS 2014/2015
2014/2015 - doktorandské štúdiá
ZS 2013/2014
2013/2014 - doktorandské štúdiá
2012/2013 - doktorandské štúdiá
ZS 2012/2013
ZS 2011/2012
2011/2012 - doktorandské štúdiá
ZS 2010/2011
2010/2011 - doktorandské štúdiá
2009/2010 - doktorandské štúdiá
ZS 2009/2010
ZS 2008/2009
2008/2009 - doktorandské štúdiá
ZS 2007/2008
ZS 2006/2007
ZS 2005/2006
ZS 2004/2005
ZS 2003/2004
ZS 2002/2003
ZS 2001/2002
ZS 2000/2001
ZS 1999/2000
ZS 1998/1999
ZS 1997/1998
ZS 1996/1997
ZS 1995/1996
ZS 1994/1995