Prohlídka studijních programů - Informace o programu

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Počáteční období: ZS 2019/2020 - FBP
Stupeň studia:
Inženýrský
Program:
1536T18 I-ABi aplikovaná biológia
Jazyk výuky:
Slovenština

Doplňkové informace o programu

Garant programu:
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.

Charakteristika studijního programu

Nejsou evidovány žádné dostupné informace.