Prezeranie študijných programov - Informácie o programe

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Počiatočné obdobie:
ZS 2019/2020 - FBP
Stupeň štúdia:
Inžiniersky
Program:
1536T18 I-ABI aplikovaná biológia
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Doplnkové informácie o programe

Garant programu:prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.

Charakteristika študijného programu

Nie sú evidované žiadne dostupné informácie.