Prezeranie študijných programov - Výber stupňa štúdia

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Jednotlivé študijné programy sú rozdelené podľa stupňov štúdia. Pomocou ikony Prehliadať si zobrazíte prehľad študijných programov stupňa štúdia. Inžiniersky nadväzujúci stupeň štúdia je pokračovaním bakalárskeho stupňa štúdia.

Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Počiatočné obdobie:
2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEŠRR

Stupeň štúdia
Množstvo programov
Prehliadať
Doktorandský1