Prohlídka studijních programů - Výběr fakulty

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Nejprve je nutné zvolit fakultu.

    


Fakulta ekonomiky a manažmentu


Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov


Technická fakulta


Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
 


Fakulta biotechnológie a potravinárstva


Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja