Zobrazenie a tlač rozvrhov

Nachádzate sa na úvodnej stránke aplikácie na zobrazovanie a tlač rozvrhov. Jednotlivé rozvrhové akcie sú združované do skupín - rozvrhov. Ich platnosť je obmedzená určitým časovým intervalom. Ako prvý krok vyberte v nasledujúcej tabuľke obdobie, pre ktoré chcete rozvrhy zobraziť. Takisto môžete zobraziť všetky rozvrhy vybraného pracoviska pomocou druhej tabuľky.

Výber podľa obdobia platnosti rozvrhov

Začiatok
Koniec
Počet rozvrhovZvoliť
07.02.2011
15.05.2011
6
03.10.2011
05.02.2012
1
06.02.2012
13.05.2012
1
17.09.201223.09.2012
2
24.09.2012
23.12.2012
8
24.12.2012
13.01.2013
4
04.02.2013
10.02.2013
4
11.02.2013
12.05.20138
13.05.2013
26.05.2013
4
27.05.2013
09.06.2013
3
10.06.201316.06.2013
1
05.02.2018
11.02.2018
1
12.02.201813.05.20182
24.09.2018
23.12.2018
1
11.02.201905.05.2019
1
Výber podľa pracoviska

Pracovisko
Počet rozvrhov
Zvoliť
Všetky pracoviská
28
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov6
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
6
Fakulta ekonomiky a manažmentu
6
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
6
Rektorát
4