Výber rozvrhov - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.
RozvrhObdobie
Pracovisko
Forma
Začiatok
Koniec
Rozvrh LS 2010/2011 FBP - denná forma
LS 2010/2011
FBPdenná prezenčná
07.02.2011
15.05.2011
Rozvrh LS 2010/2011 FBP - externá forma
LS 2010/2011
FBP
externá prezenčná
07.02.2011
15.05.2011
Rozvrh ZS 2012/2013 FBP - denná formaZS 2012/2013
FBP
denná prezenčná24.09.2012
23.12.2012
Rozvrh ZS 2012/2013 FBP - externá formaZS 2012/2013FBPexterná prezenčná
24.09.2012
13.01.2013
Rozvrh LS 2012/2013 FBP - externá forma
LS 2012/2013
FBP
externá prezenčná
04.02.201316.06.2013
Rozvrh LS 2012/2013 FBP - denná formaLS 2012/2013
FBP
denná prezenčná11.02.2013
12.05.2013