Výber rozvrhov - Rektorát

V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.
Rozvrh
Obdobie
PracoviskoForma
Začiatok
Koniec
UTVZS 2011/2012R
denná prezenčná
03.10.2011
05.02.2012
UTV
LS 2011/2012
R
denná prezenčná
06.02.2012
13.05.2012
UTV
ZS 2018/2019
R
denná prezenčná
24.09.2018
23.12.2018
UTV
LS 2018/2019
R
denná prezenčná
11.02.2019
05.05.2019