Výber rozvrhov platných v období 07. 02. 2011 - 15. 05. 2011

V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.
Rozvrh
ObdobiePracoviskoFormaZačiatok
Koniec
Rozvrh LS 2010/2011 FAPZ - denná formaLS 2010/2011FAPZ
denná prezenčná
07.02.2011
15.05.2011
Rozvrh LS 2010/2011 FAPZ - externá forma
LS 2010/2011
FAPZ
externá prezenčná
07.02.201115.05.2011
Rozvrh LS 2010/2011 FBP - denná forma
LS 2010/2011
FBP
denná prezenčná
07.02.2011
15.05.2011
Rozvrh LS 2010/2011 FBP - externá forma
LS 2010/2011FBPexterná prezenčná07.02.201115.05.2011
Rozvrh LS 2010/2011 FEŠRR - denná forma
LS 2010/2011
FEŠRR
denná prezenčná
07.02.2011
15.05.2011
Rozvrh LS 2010/2011 FEŠRR - externá forma
LS 2010/2011
FEŠRR
externá prezenčná
07.02.2011
15.05.2011