Výber rozvrhov platných v období 07. 02. 2011 - 15. 05. 2011

V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.RozvrhObdobiePracoviskoFormaZačiatokKoniec
Rozvrh LS 2010/2011 FAPZ - denná formaLS 2010/2011FAPZdenná prezenčná07. 02. 201115. 05. 2011
Rozvrh LS 2010/2011 FAPZ - externá formaLS 2010/2011FAPZexterná prezenčná07. 02. 201115. 05. 2011
Rozvrh LS 2010/2011 FBP - denná formaLS 2010/2011FBPdenná prezenčná07. 02. 201115. 05. 2011
Rozvrh LS 2010/2011 FBP - externá formaLS 2010/2011FBPexterná prezenčná07. 02. 201115. 05. 2011
Rozvrh LS 2010/2011 FEŠRR - denná formaLS 2010/2011FEŠRRdenná prezenčná07. 02. 201115. 05. 2011
Rozvrh LS 2010/2011 FEŠRR - externá formaLS 2010/2011FEŠRRexterná prezenčná07. 02. 201115. 05. 2011