Výber rozvrhov platných v období 24. 09. 2012 - 23. 12. 2012

V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.
Rozvrh
Obdobie
Pracovisko
Forma
Začiatok
Koniec
Rozvrh ZS 2012/2013 FEM - externá forma
ZS 2012/2013
FEMexterná prezenčná
17.09.2012
13.01.2013
Rozvrh ZS 2012/2013 FEŠRR - externá formaZS 2012/2013FEŠRRexterná prezenčná17.09.2012
13.01.2013
Rozvrh ZS 2012/2013 FAPZ - denná forma
ZS 2012/2013FAPZdenná prezenčná
24.09.2012
23.12.2012
Rozvrh ZS 2012/2013 FAPZ - externá formaZS 2012/2013
FAPZ
externá prezenčná
24.09.201213.01.2013
Rozvrh ZS 2012/2013 FBP - denná forma
ZS 2012/2013
FBP
denná prezenčná
24.09.2012
23.12.2012
Rozvrh ZS 2012/2013 FBP - externá forma
ZS 2012/2013
FBP
externá prezenčná
24.09.201213.01.2013
Rozvrh ZS 2012/2013 FEM - denná forma
ZS 2012/2013FEM
denná prezenčná
24.09.2012
23.12.2012
Rozvrh ZS 2012/2013 FEŠRR - denná forma
ZS 2012/2013
FEŠRR
denná prezenčná
24.09.2012
23.12.2012