Výber rozvrhov platných v období 24. 09. 2012 - 23. 12. 2012

V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.RozvrhObdobie
Pracovisko
Forma
Začiatok
Koniec
Rozvrh ZS 2012/2013 FEM - externá forma
ZS 2012/2013
FEM
externá prezenčná17.09.2012
13.01.2013
Rozvrh ZS 2012/2013 FEŠRR - externá forma
ZS 2012/2013
FEŠRR
externá prezenčná
17.09.2012
13.01.2013
Rozvrh ZS 2012/2013 FAPZ - denná forma
ZS 2012/2013
FAPZ
denná prezenčná24.09.201223.12.2012
Rozvrh ZS 2012/2013 FAPZ - externá forma
ZS 2012/2013
FAPZ
externá prezenčná
24.09.201213.01.2013
Rozvrh ZS 2012/2013 FBP - denná forma
ZS 2012/2013
FBPdenná prezenčná
24.09.2012
23.12.2012
Rozvrh ZS 2012/2013 FBP - externá formaZS 2012/2013FBPexterná prezenčná24.09.2012
13.01.2013
Rozvrh ZS 2012/2013 FEM - denná forma
ZS 2012/2013
FEMdenná prezenčná24.09.2012
23.12.2012
Rozvrh ZS 2012/2013 FEŠRR - denná formaZS 2012/2013FEŠRR
denná prezenčná
24.09.2012
23.12.2012