Výber rozvrhov platných v období 24. 09. 2012 - 23. 12. 2012

V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.RozvrhObdobiePracoviskoFormaZačiatokKoniec
Rozvrh ZS 2012/2013 FEM - externá formaZS 2012/2013FEMexterná prezenčná17.09.201213.01.2013
Rozvrh ZS 2012/2013 FEŠRR - externá formaZS 2012/2013FEŠRRexterná prezenčná17.09.201213.01.2013
Rozvrh ZS 2012/2013 FAPZ - denná formaZS 2012/2013FAPZdenná prezenčná24.09.201223.12.2012
Rozvrh ZS 2012/2013 FAPZ - externá formaZS 2012/2013FAPZexterná prezenčná24.09.201213.01.2013
Rozvrh ZS 2012/2013 FBP - denná formaZS 2012/2013FBPdenná prezenčná24.09.201223.12.2012
Rozvrh ZS 2012/2013 FBP - externá formaZS 2012/2013FBPexterná prezenčná24.09.201213.01.2013
Rozvrh ZS 2012/2013 FEM - denná formaZS 2012/2013FEMdenná prezenčná24.09.201223.12.2012
Rozvrh ZS 2012/2013 FEŠRR - denná formaZS 2012/2013FEŠRRdenná prezenčná24.09.201223.12.2012