Výber rozvrhov platných v období 11. 02. 2013 - 12. 05. 2013

V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.RozvrhObdobiePracoviskoFormaZačiatokKoniec
Rozvrh LS 2012/2013 FAPZ - externá formaLS 2012/2013FAPZexterná prezenčná04. 02. 201309. 06. 2013
Rozvrh LS 2012/2013 FBP - externá formaLS 2012/2013FBPexterná prezenčná04. 02. 201316. 06. 2013
Rozvrh LS 2012/2013 FEM - externá formaLS 2012/2013FEMexterná prezenčná04. 02. 201309. 06. 2013
Rozvrh LS 2012/2013 FEŠRR - externá formaLS 2012/2013FEŠRRexterná prezenčná04. 02. 201326. 05. 2013
Rozvrh LS 2012/2013 FZKI - externá formaLS 2012/2013FZKIexterná prezenčná04. 02. 201326. 05. 2013
Rozvrh LS 2012/2013 TF - externá formaLS 2012/2013TFexterná prezenčná04. 02. 201302. 06. 2013
Rozvrh LS 2012/2013 CUŠ - denná formaLS 2012/2013CUŠdenná prezenčná11. 02. 201312. 05. 2013
Rozvrh LS 2012/2013 FAPZ - denná formaLS 2012/2013FAPZdenná prezenčná11. 02. 201312. 05. 2013
Rozvrh LS 2012/2013 FBP - denná formaLS 2012/2013FBPdenná prezenčná11. 02. 201312. 05. 2013
Rozvrh LS 2012/2013 FEM - denná formaLS 2012/2013FEMdenná prezenčná11. 02. 201312. 05. 2013
Rozvrh LS 2012/2013 FEŠRR - denná formaLS 2012/2013FEŠRRdenná prezenčná11. 02. 201312. 05. 2013
Rozvrh LS 2012/2013 FZKI - denná formaLS 2012/2013FZKIdenná prezenčná11. 02. 201312. 05. 2013
Rozvrh LS 2012/2013 TF - denná formaLS 2012/2013TFdenná prezenčná11. 02. 201312. 05. 2013