Výber rozvrhov platných v období 27. 05. 2013 - 09. 06. 2013

V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.
Rozvrh
ObdobiePracoviskoFormaZačiatokKoniec
Rozvrh LS 2012/2013 FAPZ - externá forma
LS 2012/2013
FAPZ
externá prezenčná
04.02.2013
09.06.2013
Rozvrh LS 2012/2013 FBP - externá forma
LS 2012/2013
FBP
externá prezenčná
04.02.2013
16.06.2013
Rozvrh LS 2012/2013 FEM - externá forma
LS 2012/2013FEM
externá prezenčná
04.02.2013
09.06.2013