Výber rozvrhov platných v období 03. 06. 2013 - 09. 06. 2013

V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.RozvrhObdobiePracoviskoFormaZačiatokKoniec
Rozvrh LS 2012/2013 FAPZ - externá formaLS 2012/2013FAPZexterná prezenčná04. 02. 201309. 06. 2013
Rozvrh LS 2012/2013 FBP - externá formaLS 2012/2013FBPexterná prezenčná04. 02. 201316. 06. 2013
Rozvrh LS 2012/2013 FEM - externá formaLS 2012/2013FEMexterná prezenčná04. 02. 201309. 06. 2013