Výber rozvrhov platných v období 12. 02. 2018 - 13. 05. 2018

V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.RozvrhObdobiePracoviskoFormaZačiatokKoniec
Rozvrh LS 2017/2018 - DPŠ FEM - externá formaLS 2017/2018 - DPŠFEMexterná prezenčná05.02.201813.05.2018
Rozvrh LS 2017/2018 - DPŠ FEM - denná formaLS 2017/2018 - DPŠFEMdenná prezenčná12.02.201813.05.2018