Sylabus předmětu U15-0133-B - Energetická politika v EÚ (FEŠRR - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Formovanie komunitárnej energetickej politiky.
Lisabonská zmluva.
Mechanizmus fungovania európskej energetickej politiky (EEP).
Spoločný trh s energiami.
Vývoj spoločného energetického trhu EÚ.
Úloha EU v zaistení dostatočnej energetickej infraštruktúry.
Environmentálne dimenzie EU, Kjótsky protokol.
Úloha EU v globálnom znižovaní emisií.
Vonkajšie dimenzie energetickej politiky EÚ.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: