Sylabus předmětu T15-0004-B - Seminár k bakalárskej práci (TF - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Usmerňovanie spracovania bakálarskej práce, konzultácie, práce s odbornou a vedeckou literatúrou, normami, merania a vypracovanie grafickej časti bakalárskej práce pod vedením vedúceho bakalárskej práce.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Typ výstupu: