Course syllabus PHD_P126_N - Dizertačný projekt II (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
Príprava a prezentácia výsledkov, ktoré študent získal počas riešenia témy dizertačnej práce.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Type of output: