Course syllabus PHD_P014 - Endokrinológia reprodukcie zvierat (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.Všeobecná endokrinológia (dotácia 4/0)
 
a.
Hormóny: biosyntéza, metabolizmus a molekulárne účinky
b.Základy stanovenia hormónov

2.
Špeciálna endokrinológia (dotácia 10/0)
 
a.
Hypotalamus
b.
Hypofýza
c.
Gonády
d.
Regulátory reprodukčných funkcií


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Type of output: