Course syllabus PHD_P082 - Pedagogická činnosť (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
Pedagogická práca.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Type of output: