Course syllabus PHD_U026 - Metodika dizertačnej práce (FEŠRR - 2018/2019 - doktorandská studia)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Tématické celky predmetu :
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Dátum poslednej zmeny nie je známy.

Type of output: