Sylabus předmětu PHD_U026 - Metodika dizertačnej práce (FEŠRR - 2018/2019 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          

Periodické rozvrhy:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --


Dátum poslednej zmeny nie je známy.

Typ výstupu: