Course syllabus P15-0048-I - Technológia spracovania živočíšnych produktov (FBP - LS 2018/2019)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Veterinárno-hygienické požiadavky na podniky na spracovanie živočíšnych produktov v zmysle Nariadenia parlamentu ES a Rady Európy č. 853.
b.
Cvičenie: Charakteristika mäsa ako základnej potraviny a výrobnej suroviny, chemické zloženie mäsa

2.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Charakteristika základných technologických úkonov v mäsovýrobe, technické a technologické riešenia
b.Cvičenie: Jatočné opracovanie zvierat - vnútorne a vonkajšie

3.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Kontrola kvality mäsových výrobkov a zásady správnej výrobnej praxe
b.Cvičenie: Kategorizácia mäsa, delenie jatočných tiel pre výrobu a pre výsek

4.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Jatočné opracovanie hydiny
b.Cvičenie: Fyzikálno - chemická charakteristika mäsa - zrenie, skladovanie, chladenie a mrazenie

5.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Základné technologické operácie - tepelné ošetrenie, homogenizácia, odstreďovanie
b.
Cvičenie: Výroba mäsových výrobkov

6.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Základy syrárstva - všeobecný postup výroby sladkých syrov.
b.
Cvičenie: Charakteristika významných sortimentných skupín mäsových výrobkov

7.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Nové trendy v technológiách spracovania živočíšnych produktov.
b.Cvičenie: Udenie a tepelné opracovanie mäsových výrobkov. Sušenie a zrenie trvanlivých výrobkov

8.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Požiadavky spracovateľov na technologické vlastnosti mlieka. Stanovenie syriteľnosti, tepelnej stability.

9.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Zvoz mlieka a príjem mlieka v mliekarenskom závode. Prvotné ošetrenie mlieka. Členenie mliekarenských výrobkov podľa PKSR.

10.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Technologický postup výroby konzumných mliek, smotán, masla

11.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Skupina kyslomliečnych výrobkov - charakteristika a všeobecný technolog. postup výroby.

12.  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Technologický postup výroby kyslých a tavených syrov

13.  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Technologický postup výroby sušených, zahustených a mrazených mliečnych výrobkov.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 04. 2018.

Type of output: