Sylabus předmětu P15-0038-I - Toxikológia živočíchov (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Toxikológia je multidisciplinárna veda, stojaca na okraji niekoľkých oblastí najmä chémie a medicíny. Predmet sa zameriava na skúmanie negatívneho vplyvu chemických zlúčenín na živé organizmy. Je blízko príbuzná s farmakológiou. Toxikológia sa zaoberá bezprostredným vplyvom zlúčeniny na organizmus. Opisuje sa toxicita, mutagenita, kancerogenita, teratogenita a podobne. Všeobecná časť toxikológie pojednáva o vzťahoch medzi chemickou látkou a jej toxickým účinkom na živý organizmus. Má veľa spoločného so všeobecnou farmakológiou, pretože rozdiel medzi toxickým a farmakologickým účinkom je v mnohých prípadoch iba kvantitatívny. Jed a liek od seba odlišuje iba dávka.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: