Sylabus predmetu P15-0131-B - Ekofyziológia živočíchov (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Predmet prináša teoretické a praktické znalosti o exogénnych faktoroch prostredia – klasifikácia, vplyv na fyziologické procesy, stres, stresové reakcie, všeobecný adaptačný syndróm, všeobecné znaky patologických procesov, adaptácia na zmeny výživy – hladovanie, prejedanie, vplyv elektromagnetických polí, akustických vĺn, vplyv gravitácie, vplyv nízkej a vysokej teploty, vplyv drog, vplyv xenobiotík a chronické dôsledky pôsobenia xenobiotík – karcinogenéza, mutagenéza a teratogenéza, vplyv toxínov, vplyv prírodných biologicky aktívnych látok.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 08. 03. 2019.

Typ výstupu: