Course syllabus A15-0081-I - Chov kožušinových zvierat (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Úvod do kožušinárstva.
b.
Cvičenie: Srsť a kožušina.

2.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Plemenárska práca v chove mäsožravých kožušinových zvierat.
b.
Cvičenie: Kvalitatívne vlastnosti kožušín..

3.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Výživa a ustajnenie mäsožravých kožušinových zvierat.
b.
Cvičenie: Chov noriek.

4.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Plemenárska práca v chove bylinožravých kožušinových zvierat.
b.
Cvičenie: Chov líšok.

5.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Výživa a ustajnenie v chove bylinožravých kožušinových zvierat.
b.
Cvičenie: Chov fretiek.

6.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Plemenárska práca, výživa a ustajnenie v chove králikov.
b.
Cvičenie: Technológie v chove mäsožravých kožušinových zvierat

7.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Hodnotenie kožiek mäsožravých kožušinových zvierat.1. čiastková skúška. .

8.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Chov nutrií.

9.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Chov činčíl..

10.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Technológie v chove bylinožravých kožušinových zvierat

11.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Charakteristika genofondu králikov, rozdelenie plemien králikov.

12.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Produkcia kožiek v chove králikov. 2. čiastková skúška.

13.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Zápočet.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Type of output: