Sylabus predmetu A15-0006-B - Úvod do štúdia (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Informácie o systéme štúdia na univerzite a fakulte. Univerzitný informačný systém. Možnosti štúdia v zahraničí. Vedecká činnosť študentov. Bezpečnosť a ochrana zdravia.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: