Sylabus předmětu A15-0194-I - Dietetika a dietológia (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
1 (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Úvod do disciplíny Dietetika a dietológia; oboznámenie sa s podmienkami absolvovania disciplíny

2.2 (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Zásady správnej výživy – dôsledky nesprávnej výživy; Diétne opatrenia pri obezite
b.Cvičenie: Vymedzenie základných pojmov; Diétny systém pre nemocnice a kúpeľné zariadenia

3.3 (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Diétne opatrenia pri chorobách tráviaceho traktu

4.4 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Diétne opatrenia pri chorobách obličiek
b.
Cvičenie: Diétne opatrenia pri chorobách pečene, žlčníka a pankreasu

5.
5 (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Diétne opatrenia pri diabetes mellitus

6.6 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Diétne opatrenia pri diabetes mellitus
b.
Cvičenie: Zostavovanie jedálneho lístka pri diabete (videoinštruktáž)

7.
7 (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Zostavovanie jedálneho lístka pri diabete (videoinštruktáž)

8.
8 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Diétne opatrenia pri dyslipoproteinémii a hypertenzii
b.
Cvičenie: Praktické cvičenie 1 – vyhodnocovanie jedálnych lístkov z hľadiska dietoterapie pomocou softvéru Mountberry; zostavovanie jedálnych lístkov podľa diétneho systému

9.
9 (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Praktické cvičenie 2 – vyhodnocovanie jedálnych lístkov z hľadiska dietoterapie pomocou softvéru Mountberry; zostavovanie jedálnych lístkov podľa diétneho systému

10.
10 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Diéta výživná, pre batoľatá, pre deti predškolského a mladšieho školského veku a štandardizované diétne predpisy
b.Cvičenie: Praktické cvičenie 3 – vyhodnocovanie jedálnych lístkov z hľadiska dietoterapie pomocou softvéru Mountberry; zostavovanie jedálnych lístkov podľa diétneho systému. Čiastková skúška

11.
11 (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Praktické cvičenie 4 – vyhodnocovanie jedálnych lístkov z hľadiska dietoterapie pomocou softvéru Mountberry; zostavovanie jedálnych lístkov podľa diétneho systému

12.
12 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Diétne opatrenia pri osteoporóze, anémii a pri potravinových alergiách
b.
Cvičenie: Finalizácia zostavovania a vyhodnocovania jedálnych lístkov

13.
13 (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Prezentácia semestrálnych prác
Záverečné hodnotenie a udelenie zápočtov


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: