Sylabus předmětu E15-207Z-B - Stredne pokročilý stupeň (RJ) (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Cvičenie 1 (dotácia 0/1)
 
a.- organizačné pokyny
- opakovanie (azbuka, čítanie, časovanie slovies a osobných zámen)

2.Cvičenie 2 (dotácia 0/1)
 
a.1. lekcia В школе. Зузана хочет записаться на курсы русского языка
- nová slovná zásoba
- ako sa zapísať do jazykového kurzu
- orientácia v školskej budove

3.Cvičenie 3 (dotácia 0/1)
 
a.1.lekcia - В кабинете у секретарши. В школе на улице Волгина.
-radové číslovky v 1. a 6. páde
-gramatické cvičenia na radové číslovky (učebnica, pracovný zošit)
-vyjadrovanie dátumu v ruštine

4.Cvičenie 4 (dotácia 0/1)
 
a.1. lekcia - Первый день в школе
-kedy začína a končí vyučovanie
-do ktorej triedy kto chodí
-kde kto bol a čo robil
-vyjadrenie vykania

5.Cvičenie 5 (dotácia 0/1)
 
a.2. lekcia На занятиях. На перемене.
- nová slovná zásoba
- čítanie a reprodukcia textu
- aký kto má rozvrh hodín, obľúbené predmety
- aké má kto známky
- predložkové väzby odlišné od slovenčiny: по, после
- gramatické cvičenia

6.Cvičenie 6 (dotácia 0/1)
 
a.2. lekcia Не забывайте вещи дома!
-z akého predmetu kto písal a bude písať kontrolnú prácu
-skloňovanie zámen кто, что
skloňovanie podst.mien podľa vzoru магазин, портфель,школа,неделя,фотография
- gramatické cvičenia z pracovného zošita

7.Cvičenie 7 (dotácia 0/1)
 
a.2.lekcia Это была не шутка
- samostatné čítanie
- reprodukcia textu
- úlohy k textu
- priebežný test, vyhodnotenie

8.Cvičenie 8 (dotácia 0/1)
 
a.3. lekcia: Как туда попасть? На чём мы поедем?
- nová slovná zásoba
- ako sa orientovať v meste
- ako sa pýtať a ako odpovedať na otázky ako sa kam dostať
- ktorý autobus / električka kam ide
- časovanie slovesa ехать
- gramatické cvičenia

9.Cvičenie 9 (dotácia 0/1)
 
a.3. lekcia: В метро. На улице.
- kto čo hľadá, čo kto nemôže nájsť
- kto komu pomôže
- kto na čom ide (pôjde, šiel)
- infinitívne vety typu: Как пройти (попасть, проехать| к ...? Кому позвонить? Что купить? Где выйти?
- gramatické cvičenia

10.Cvičenie 10 (dotácia 0/1)
 
a.3. lekcia Московское метро.
- počúvanie s porozumením
- úlohy k počúvaniu
- orientácia v metre
- situačné dialógy
- príprava prezentácií (Городской транспорт)

11.Cvičenie 11 (dotácia 0/1)
 
a.3.lekcia: Письмо Сони Наде.
- samostatné čítanie
- úlohy k samostatnému čítaniu
- reprodukcia textu
- nácvik písania listov (mailov)
- príprava prezentácií (Городской транспорт)

12.Cvičenie 12 (dotácia 0/1)
 
a.3. lekcia: Городской транспорт
- prezentácie študentov na tému mestská doprava
- opakovanie
- gramatické cvičenia z pracovného zošita

13.Cvičenie 13 (dotácia 0/1)
 
a.Zápočtový test
- vyhodnotenie
- udeľovanie zápočtov


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: