Sylabus předmětu E15-202L-B - Pokročilý stupeň (RJ) (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Cvičenie 1 (dotácia 0/1)
 
a.
- opakovanie
- gramatické cvičenia z pracovného zošitu

2.
Cvičenie 2 (dotácia 0/1)
 
a.
4.lekcia Мы разные. Письмо в редакцию газеты «Собеседник»
- nová slovná zásoba
- kto má aké povahové vlastnosti?
- komu sa dá a komu sa nedá dôverovať?

3.
Cvičenie 3 (dotácia 0/1)
 
a.
4.lekcia - Художественный портрет в в литературе
S kým sa dá o všetkom hovoriť?
Komu je treba pomáhať?
Slovesná väzba ждать кого, что (чего), понимать кого, что
Gramatické cvičenia.

4.
Cvičenie 4 (dotácia 0/1)
 
a.
4.lekcia - "УПК". Úryvok z poviedky Viktórie Tokarevovej.
- skloňovanie spodstatnelých prídavných mien.
- používanie spojok потому что, поэтому
- gramatické cvičenia (pracovný zošit)

5.Cvičenie 5 (dotácia 0/1)
 
a.
4.lekcia - Характер по указательному пальцу
Text na čítanie.
Aký som ja, takých vidím aj iných?
Vyjadrenie možnosti, nemožnosti, nutnosti, potrebnosti.
Tvorenie situačných rozhovorov.
Opakovanie.

6.
Cvičenie 6 (dotácia 0/1)
 
a.
Priebežný test
Nová slovná zásoba (5.lekcia)

7.Cvičenie 7 (dotácia 0/1)
 
a.5.lekcia - Погода.
Aké je a aké kedy bolo počasie?
Aké počasie býva v rôznych ročných obdobiach?
Skloňovanie prídavných mien podľa vzoru "летний"
Gramatické cvičenia.

8.
Cvičenie 8 (dotácia 0/1)
 
a.
5. lekcia - В горах легко заблудиться.
Predpoveď počasia na zajtra.
Vyjadrenie kladnej a záporne teploty vzduchu.
Čo sa môže stať, keď sa počasie rýchle zmení.
Vyjadrenie dátumu a letopočtu.

9.
Cvičenie 9 (dotácia 0/1)
 
a.5. lekcia - Пейзаж в русской живописи и литературе
Opis prírody vo výtvarnom umení (opis obrazov)
Najvýznamnejší ruský maliari-krajinkári
Samostatná práca (príprava prezentácií - opis mesta, regiónu)

10.Cvičenie 10 (dotácia 0/1)
 
a.5. lekcia - Компания «Россия Тур» предлагает
Samostatné čítanie, úlohy k samostatnému čítaniu.
Príprava prezentácie (práca vo dvojiciach).

11.
Cvičenie 11 (dotácia 0/1)
 
a.
Prezentácie študentov (1.časť)
Opakovanie - gramatické cvičenia z pracovného zošita.

12.
Cvičenie 12 (dotácia 0/1)
 
a.Prezentácie študentov 2. časť
Opakovanie - gramatické cvičenia z pracovného zošita

13.
Cvičenie 13 (dotácia 0/1)
 
a.
Previerka vedomostí - zápočtová písomka.
Vyhodnotenie
Udeľovanie zápočtov


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: