Sylabus predmetu E15-0175-B - Algoritmizácia a programovanie (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Základná terminológia algoritmizácie - pojmy, vlastnosti. (dotácia 2/9)
 
a.Algoritmické štruktúry - vývojové diagramy, premenné, vetvenie, cykly.

2.Programovacie jazyky - typy, syntax. (dotácia 4/12)
 
a.Prepis štruktúr do programovacieho jazyka - vetvenie, reálne čísla, cykly.

3.Úvod do programovacieho jazyka Visual Basic (dotácia 4/12)
 
a.Programovací jazyk Visual Basic - premenné a operátory, rozhodovacie štruktúry

4.Tvorba užívateľského rozhrania (dotácia 3/6)
 
a.Tvorba užívateľského rozhrania - formuláre, grafika, špeciálne efekty.
b.Práca s rozsiahlymi údajmi - moduly a procedúry.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: