Course syllabus P15-0030-B - Hematológia (FBP - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
Krvotvorba. Rozdelenie buniek krvi, imunofenotypizácia. Charakteristika erytrocytov a ich enzýmov. Špeciálne funkcie erytrocytov. Metabolizmus železa. Kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti hemoglobínu. Anémie. Leukocytárny systém a jeho poruchy. Hemostáza a jej poruchy. Krvné skupiny. Imunoglobulíny a látky špecifické pre krvotvorbu.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 05. 03. 2019.

Type of output: