Sylabus predmetu P15-0034-I - Neurobiológia (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.25.09.2019 Základné štruktúrne prvky nervového systému. (dotácia 1/1)
 
a.Stavba a funkcie nervovej bunky.
b.Deje na bunkovej membráne.
c.Praktické cvičenie: Mikroskopovanie buniek.

2.02.10.2019 Základné štruktúrne prvky nervového systému. (dotácia 1/1)
 
a.Gliové bunky.
b.Vnútorné prostredie.
c.Praktické cvičenie: Mikroskopovanie buniek.

3.09.10.2019 Funkčné súvislosti. (dotácia 1/1)
 
a.Spôsoby komunikácie medzi bunkami.
b.Klasifikácia nervových vláken.
c.Reflex, reflexný oblúk, klasifikácia reflexov
d.Praktické cvičenie: Reflexný oblúk. Film.

4.16.10.2019 Centrálny nervový systém - CNS. (dotácia 1/1)
 
a.Funkcie jednotlivých častí.
b.Praktické cvičenie: Film.

5.23.10.2019 Centrálny nervový systém - CNS. (dotácia 1/1)
 
a.Funkčné vzťahy CNS - motorika, biologické rytmy, správanie.
b.Praktické cvičenie: Film.

6.30.10.2019 Zmysly. (dotácia 1/1)
 
a.Molekulárna biológia receptorov, činnosť, rozdelenie.
b.Chuť.
c.Čuch.
d.Praktické cvičenie: Senzorické laboratórium FBP.

7.06.11.2019 Zmysly. (dotácia 1/1)
 
a.Sluch.
b.Vestibulárny systém.
c.Koža - citlivosť, dotyk, tlak, termorecepcia, propriorecepcia.
d.Praktické cvičenie: Film.

8.13.11.2019 Hormóny endokrinných žliaz - základy neuroendokrinológie. (dotácia 1/1)
 
a.Biosyntéza, sekrécia, distribúcia a metabolizmus hormónov.
b.Praktické cvičenie: Stanovenie hormónov metódou ELISA.

9.20.11.2019 Gastrointestinálne hormóny. (dotácia 1/1)
 
a.Hormóny príjmu potravy.
b.Glykoregulácia.
c.Praktické cvičenie: InBody - meranie (Katedra výživy ľudí, FAPZ).

10.27.11.2019 Endokrinológia rastu a kostí. (dotácia 1/1)
 
a.Kalciofosfátový metabolizmus.
b.Projekty.

11.04.12.2019 Základy mechanizmov porúch nervového systému. (dotácia 1/1)
 
a.Všeobecné mechanizmy.
b.Poruchy funkcie nervového systému.
c.Projekty.

12.11.12.2019 Mechanizmy účinku farmák a ich interakcie. (dotácia 1/1)
 
a.Pôsobenie na nervový systém.
b.Projekty.

13.18.12.2019 - Zápočet. (dotácia 1/1)
 
a.Zápočet.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 07. 10. 2019.

Typ výstupu: