Sylabus předmětu P15-0065-I - Hygiena výživy a stravovania (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Hygienické požiadavky na prevádzky stravovacích služieb. Hygienické požiadavky na prípravu a výrobu pokrmov a hotových jedál., ich rozvoz, prepravu skladovanie, označovanie, uvádzanie do obehu - tepelná úprava, podmienky zmrazovania. Hygienické požiadavky na prípravu a podávanie pokrmov a jedál v rámci zdravotných sociálnych služieb. Zásady prevádzkovej a osobnej hygieny v stravovacích zariadeniach. Hygienické zásady školského stravovania, hotelového a reštauračného stravovania. Rýchle metódy hodnotenia úrovne hygieny a sanitácie v stravovacích zariadeniach. Stanovenie kritických bodov v stravovacích zariadeniach.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 03. 2019.

Typ výstupu: