Sylabus předmětu P15-0078-I - Vzorkovanie potravín (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Základné termíny z oblasti vzorkovania, základné druhy vzoriek a vzorkovania potravín a ich vzájomná väzba. Ciele a plán vzorkovania potravín, základné typy vzorkovania, chyby pri vzorkovaní potravín, uchovávanie a transport vzoriek potravín, dokumentácia k odberu vzoriek potravín. Vzorkovaný celok, ciele vzorkovania. Štatistické základy vzorkovania, heterogenita materiálu, chyba modelu vzorkovania, topografia vzorkovania, odberné zariadenia, neistoty výsledkov analýz. Vzorkovacie nástroje a zariadenia, nástroje pre statické a dynamické vzorkovanie potravín. Postupy a zariadenia pre úpravu vzoriek potravín. Normy a ďalšie legislatívne podklady pre vzorkovanie potravín. Požiadavky na akreditáciu vzorkovania. Špecifiká vzorkovania jednotlivých druhov potravín a nápojov.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: