Sylabus predmetu PHD_P014_N - Endokrinológia reprodukcie (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
Všeobecná endokrinológia (dotácia 4/0)
 
a.
Hormóny: biosyntéza, metabolizmus a molekulárne účinky
b.
Základy stanovenia hormónov

2.Špeciálna endokrinológia (dotácia 10/0)
 
a.
Hypotalamus
b.
Hypofýza
c.
Gonády
d.
Regulátory reprodukčných funkcií


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: