Sylabus předmětu PHD_P023_N - Biochemické laboratórne metódy (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Metódy kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy biologicky aktívnych látok - elektroforéza, chromatografia, imunochemické metódy, hmotnostná spektrometria.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: