Sylabus předmětu T15-0041-I - Elektrotechnické predpisy (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Úvod Slovenské štátne normy. Základy protipožiarnej ochrany. Základné princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

2.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Prvá pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom, účinky na ľudský organizmus.

3.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Kvalifikácia pracovníkov z hľadiska elektrotechnických predpisov. Vyhláška 74/96 Zb.

4.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Označovanie svoriek a vodičov. Krytie elektrických zariadení. Grafické značky, bezpečnostné oznamy a označenia.

5.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Rozdelenie elektrických zariadení

6.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím živých častí

7.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím neživých častí

8.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Krytie, IP kód Prívodné a predlžovacie káble

9.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Prepätia Účinky elektromagnetických polí Statický náboj

10.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Ochrana pred nebezpečnými účinkami atmosférickej elektriny. Uzemnenie elektrických zariadení.

11.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Akumulátorové a nabíjacie stanice a stanovištia akumulátorov.

12.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémov

13.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémov


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: