Sylabus predmetu T15-0070-I - Progresívne metódy konštruovania (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Úvod do problematiky. Význam využívania progresívnych metód konštruovania. Historický vývoj. Súčasný stav.
b.
Cvičenie: Úvod do problematiky. Oboznámenie sa s pracoviskom a jeho parametrami. Zosúladenie práce PC s perifériami. Oživenie programového produktu.

2.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Podmienky a predpoklady pre profesionálne využívanie progresívnych metód konštruovania. Integrácia predvýrobných a výrobných etáp, spoločná databáza.
b.
Cvičenie: Úvod do problematiky. Oboznámenie sa s pracoviskom a jeho parametrami. Zosúladenie práce PC s perifériami. Oživenie programového produktu.

3.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Historický vývoj progresívnych metód konštruovania. Situácia na Slovensku. Prehľad vývoja v priemyselne rozvinutých krajinách.
b.
Cvičenie: Základné metódy tvorby 3-D modelov, využívanie rôznych techník.

4.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Hardwerové vybavenie. Počítačové vybavenie, grafika, podporné ovládacie zariadenie, tlačiarne, kresliace zariadenia. Požiadavky na základné technické vybavenie. Požiadavka na periférne zariadenia. Možnosti aplikácie internetu pri konštruovaní.
b.
Cvičenie: Základné metódy tvorby 3-D modelov, využívanie rôznych techník.

5.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Softwerové vybavenie. Prostredie grafického editora, druhy grafických editorov. Historický vývoj grafických editorov. Rozdelenie grafických editorov. Dvoj a troj-rozmerné grafické editory.
b.
Cvičenie: Tvorba zložitých tvarov, prienikov, úpravy hrán, zrazenia a zaoblenia.

6.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Rozdelenie grafických editorov. Dvoj a troj-rozmerné grafické editory.
b.Cvičenie: Tvorba zložitých tvarov, prienikov, úpravy hrán, zrazenia a zaoblenia.

7.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Metódy tvorby 3-D modelov pre trieskovo obrábané konštrukčné prvky.
b.
Cvičenie: Metódy tvorby 3-D zostáv, rôzne prístupy, modelovanie prvkov v zostave.

8.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Metódy tvorby 3-D modelov rotačných konštrukčných prvkov a prvkov s premenlivým prierezom.
b.
Cvičenie: Metódy tvorby 3-D zostáv, rôzne prístupy, modelovanie prvkov v zostave.

9.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Metódy tvorby 3-D modelov škrupinových konštrukčných prvkov.
b.Cvičenie: Tvorba výkresov zostáv a konštrukčných prvkov.

10.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Metódy tvorby 3-D modelov využívajúc pokročilých nástrojov, zrkadlenie, multiplikácia entít.
b.
Cvičenie: Tvorba výkresov zostáv a konštrukčných prvkov.

11.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Metódy tvorby 3-D modelov zostáv.
b.
Cvičenie: Ukážky iných grafických editorov (AutoCAD, CATIA). Dvojrozmerné a trojrozmerné modelovanie.

12.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Poloautomatická tvorba výkresov zostáv a prvkov. Úprava, kótovanie, popisy, rozmerové tolerovanie.
b.
Cvičenie: Samostatná práca na semestrálnom zadaní.

13.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Simulácie pohybu a zisťovanie kolízií.
b.
Cvičenie: Samostatná práca na semestrálnom zadaní.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 16. 01. 2020.

Typ výstupu: