Sylabus předmětu Z15-0153-B - Kurz umeleckých zručností (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Oboznámenie študentov s obsahom a cieľom predmetu, priblíženie vybraných výtvarných techník a postupov práce.

2.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Hľadanie vhodných námetov výtvarnej umeleckej tvorby a adekvátnych techník ich spracovania.

3.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Skicovanie vybraných námetov a motívov, štúdie, prípadne kresebné vypracovanie vlastných návrhov.

4.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Konzultovanie, hodnotenie a ďalšie dotváranie spracovaných návrhov.

5.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Vlastná umelecká tvorivá činnosť: použitie kresliarskych a maliarskych výtvarných umeleckých techník pri spracovaní námetov v exteriéri i v interiéri, sochárska tvorba v ateliéri...

6.  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Aktívna tvorivá výtvarná činnosť - spracovanie zvolených námetov do výslednej podoby umeleckého diela odrážajúceho subjektívny vzťah autora k námetu. Konzultovanie postupu práce s pedagógom, kolektívne riešenie vzniknutých výtvarne-umeleckých problémov a hodnotenie procesu vzniku diela

7.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Aktívna tvorivá výtvarná činnosť - spracovanie zvolených námetov do výslednej podoby umeleckého diela odrážajúceho subjektívny vzťah autora k námetu. Konzultovanie postupu práce s pedagógom, kolektívne riešienie vzniknutých výtvarne-umeleckých problémov a hodnotenie procesu vzniku diela.

8.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Aktívna tvorivá výtvarná činnosť - spracovanie zvolených námetov do výslednej podoby umeleckého diela odrážajúceho subjektívnay vzťah autora k námetu. Konzultovanie postupu práce s pedagógom, kolektívne riešenie vzniknutých výtvarne-umeleckých problémov a hodnotenei procesu vzniku diela.

9.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Aktívna tvorivá výtvarná činnosť - spracovanie zvolených námetov do výslednej podoby umeleckého diela odrážajúceho subjektívny vzťah autora k námetu. Konzultovanie postupu práce s pedagógom, kolektívne riešenie vzniknutých výtvarne-umeleckých problémov a hodnotenei procesu vzniku diela.

10.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Aktívna tvorivá výtvarná činnosť - spracovanie zvolených námetov do výslednej podoby umeleckého diela odrážajúceho subjektívny vzťah autora k námetu. Konzultovanie postupu práce s pedagógom, kolektívne riešenie vzniknutých výtvarne-umeleckých problémov a hodnotenie procesu vzniku diela.

11.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Výtvarne-umelecké posuny (farebné, tvarové...) vychádzajúce z už vzniknutých predchádzajúcich diel. Snaha o umeleckú nadsázku a expresívny umelecký výraz.

12.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Experimentovanie s rôznymi výtvarnými technikami, ich kombináciami a umeleckými rukopismi pri spracovaní navrhnutých námetov, či variácií vlastných už vzniknutých diel.

13.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Aplikácia princípov výtvarnej tvorby umeleckých smerov 20. storočia pri spracovaní vlastných návrhov, či pri tvorbe variácií už vzniknutých vlastných diel.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: