Sylabus předmětu Z15-0163-B - Sadovnícka kresba (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Oboznámenie študentov s cieľom a náplňou predmetu, pomôckami a podmienkami zápočtu. Kreslenie podľa skutočnosti.

2.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Kreslenie podľa skutočnosti - kreslenie solitérnych stromov listnatých a ihličnatých (Mestský park)

3.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Kreslenie podľa skutočnosti - kreslenie vegetačných skupín (Mestský park)

4.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Kreslenie podľa skutočnosti - kreslenie budovy v perspektíva (Podhradie alebo budova Pavilónu záhradnej architektúry)

5.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Zeleň v abstrakcii. Štylizovaná kresba stromov a skupín vegetácie v rôznych mierkach - perokresba.

6.  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Zeleň v abstrakcii. Štylizovaná kresba stromov a skupín vegetácie v rôznych mierkach - rôzne farebné prevedenia.

7.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Pôdorysné zobrazenie zelene v architektonickom výkrese. Zobrazenie solitérnych drevín (stromov, kríkov, listnatých, ihličnatých).

8.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Pôdorysné zobrazenie zelene v architektonickom výkrese. Zobrazenie vegetačných skupín a solitírnych drevín (stromov, kríkov, listnatých, ihličnatých), kvetinových záhonov a trávnika v rôznych mierkach.

9.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Človek a priestor. Kreslenie postavy podľa skutočnosti a štylizovaná kresba ľudskej postavy v rôznych mierkach

10.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Človek a priestor. Štylizovaná kresba ľudskej postavy, mobiliáru, prvkov drobnej architektúry.

11.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Kreslenie pohľadov, rezopohľadov, axonometrie, vkresľovanie pohľadov do fotiek.

12.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Konštruovaná perspektíva - priečelná.

13.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Konštruovaná perspektíva - nepriečelná.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: