Course syllabus Z15-0176-B - Základy kresby (FZKI - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Kresba zátišia z geometrických telies.Kreslenie kmeňov a konárov stromov, odlišností rôznych druhov vetiev, zobrazovanie miest, v ktorých rastliny vyrastajú zo zeme a kreslenie kruhov.

2.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Kresba zátišia z oblých telies.Kreslenie listov, ich tvarov a textúr. Perokresba kopy listov.

3.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Znázornenie priestoru a metódy na vyvolanie dojmu priestorovosti. Kresby výseku krajiny (skupiny stromov v priestore) z rôznych vzdialeností. Uplatnenie metód na vyvolanie dojmu priestorovosti.

4.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Vnímanie priestoru, priestorové vlastnosti a priestorový prenos. Realistická kresba kopcov a dolín, príp. ciest alebo rieky s dôrazom na kresebné vyjadrenie priestorovosti. Kresba v priestore rozmiestnených telies.

5.  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Priestor a vzdialenosť, veľkostné pomery krajiny a skúška veľkosti objektov. Reálna kresba výseku krajiny so stromami v exteriéri.

6.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Kopírovanie fotografií (fotografovanie predlohy, zmeny kompozícií kresieb podľa fotografií). Perokresba krajiny podľa fotografie.

7.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Krajinárstvo (najdôležitejšie snahy kresby krajiniek, pravidlá práce v teréne, svetlo a tieň v zobrazovaní krajiny). Kreslenie v prírode (rýchle skicovanie, rozpoznanie základných tvarov, znázornenie svetla a tieňa). Kresba aleje stromov. Kresba krajiny s dôrazom na zachytenie svetla a tieňa.

8.  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Tvorba obrazu 1: (motivácia, výber prvkov, kompozícia a jej prvky). Kresba krajiny tvorivo doplnená o nové kompozičné (rastlinné) prvky. Kresba krajiny so zmenou (novým usporiadaním) jej kompozičných prvkov (prvky krajiny z predošlej úlohy vynechajte, zmnožte alebo presuňte...). Štylizovaná kresba krajiny.

9.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Tvorba obrazu 2: (pohľad a jeho orámovanie, rozmery orámovania, veľkosť a poloha objektu). Pretvorenie kresby rôznymi spôsobmi (kontradizajn, zjednodušený dizajn a formalizujúci dizajn).

10.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Tvorba obrazu 3: (faktory ovplyvňujúce kresbu, štýl). Kolorovaná a lavírovaná kresba krajiny.

11.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Štylizované skice figúry v rôznych fázach pohybu (ceruza, uhlík, rudka)

12.  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Kresba figúry technikou pastelu.

13.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Kresba figúry. Kolorovaná a lavírovaná kresba.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Type of output: