Sylabus predmetu Z15-0021-B - Dendrológia - Ihličnaté dreviny (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
Autochtónne ihličnaté dreviny (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Obsahová náplň predmetu,autochtónne ihličnaté dreviny na Slovensku, ich areál rozšírenia, ekologické nároky a morfologické odlišnosti, sadovnícke využitie v krajinárskej a záhradnej tvorbe. Povinná a odporučená literatúra k predmetu.
b.Cvičenie: Praktické poznávanie ihličnatých stromov a krov podľa habituálnych znakov, morfologických odlišností, kompozičných a ekologických vlastností - park-mestská zeleň-Nitra-terénne cvičenie.

2.
Ihličnaté dreviny 1. blok (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: ihličnaté stromy v sadovníckej a krajinárskej tvorbe. Morfológia, ekologické nároky a sadovnícke použitie najvýznamnejších taxónov rodu: Abies, Araucaria, Calocedrus
b.
Cvičenie: Praktické poznávanie ihličnatých a vždyzelených listnatých stromov a krov podľa habituálnych znakov, morfologických odlišností, kompozičných a ekologických vlastností - park-mestská zeleň-Nitra-terénne cvičenie.

3.
Ihličnaté dreviny 2.blok (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Ihličnaté dreviny v sadovníckej a krajinárskej tvorbe. Morfológia, ekológia a sadovnícke použitie najvýznamnejších taxónov rodu: Cedrus, Cephalotaxus, Chamaecyparis, Cryptomeria, Cunninghamia
b.
Cvičenie: Praktické poznávanie drevín (stromy, kry) v mestskom parku, mestská zeleň. V prípade nepriaznivého počasia, poznávanie ihličnatých drevín na základe šišiek.

4.
Ihličnaté dreviny 3. blok (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Ihličnaté dreviny v sadovníckej a krajinárskej tvorbe. Morfológia, ekológia a sadovnícke použitie najvýznamnejších taxónov rodu: Cupressus, Ephedra, Ginkgo, Juniperus
b.
Cvičenie: Praktické poznávanie drevín (stromy, kry) v mestskom parku, mestská zeleň.

5.
Ihličnaté dreviny 4. blok (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Ihličnaté dreviny v sadovníckej a krajinárskej tvorbe. Morfológia, ekológia a sadovnícke použitie najvýznamnejších taxónov rodu: Larix, Metasequoia, Microbiota, Picea
b.
Cvičenie: Pochôdzka v teréne. Mestská zeleň, mestský park. V prípade nepriaznivého počasia, prezentácia detailných morfologických odlišností ihličnatých drevín.

6.
Ihličnaté dreviny 5. blok (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Ihličnaté dreviny v sadovníckej a krajinárskej tvorbe. Morfológia, ekológia a sadovníckej použitie najvýznamnejších taxónov rodu: Pinus, Pseudotsuga
b.Cvičenie: Spoznávanie morfologických odlišností, možností využitia a ekologických nárokov ihličnatých drevín v teréne.

7.Ihličnaté dreviny 6. blok (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Ihličnaté dreviny v sadovníckej a krajinárskej tvorbe. Morfológia, ekológia a sadovnícke použitie najvýznamnejších taxónov rodu: Sciadopitys, Sequoiadendron, Taxodium, Taxus, Thuja, Platycladus, Torreya, Tsuga
b.
Cvičenie: Poznávanie drevín podľa konárikov.

8.
Vždyzelené dreviny 1. blok (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Vždyzelené listnaté dreviny v sadovníckej a krajinárskej tvorbe. Úvod do problematiky, morfológia, ekológia a sadovnícke použitie najvýznamnejších taxónov rodu: Aucuba, Berberis, Buxus
b.
Cvičenie: Poznávanie vždyzelených listnatých drevín v teréne (mestský park). Poznávanie drevín podľa konárikov

9.
Vždyzelené dreviny 2. blok (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Vždyzelené listnaté dreviny v sadovníckej a krajinárskej tvorbe. Morfológia, ekológia a sadovnícke použitie najvýznamnejších taxónov rodu: Euonymus, Hedera, Ilex, Laurocerasus, Ligustrum
b.
Cvičenie: Písomný test k zápočtu. Poznávanie vždyzelených listnatých drevín v mestskom parku, mestskej zeleni. v prípade nepriaznivého počasia, poznávanie drevín na základe konárikov (príprava k zápočtovej skúške).
c.
Exkurzia: Odborná exkurzia do Arboréta Mlyňany SAV. I. skupina

10.Vždyzelené dreviny 3. blok (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Vždyzelené listnaté dreviny v sadovníckej a krajinárskej tvorbe. Morfológia, ekológia a sadovnícke použitie najvýznamnejších taxónov rodu: Lonicera, Mahonia, Osmanthus, Pachysandra, Phyllostachys, Pieris, Pyracantha, Quercus.
b.Cvičenie: Poznávanie vždyzelených drevín (botanická záhrada SPU).
c.
Odborná exkurzia do Arboréta Mlyňany SAV. II. skupina

11.Vždyzelené dreviny 4. blok (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Vždyzelené listnaté dreviny v sadovníckej a krajinárskej tvorbe. Morfológia, ekológia a sadovníckej uplatnenie najvýznamnejších taxónov rodu: Rhododendron, Sasa, Sinarundinaria, Skimmia, Stranvaesia, Viburnum, Vinca, Viscum, Yucca
b.
Cvičenie: Poznávanie ihličnatých a vždyzelených podľa konárikov.

12.Vždyzelené dreviny 5. blok (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Najvýznamnejšie dendrologické objekty na Slovensku a v zahraničí s významnými zbierkami Ihličnatých a vždyzelených drevín.
b.Cvičenie: Skúška poznávania ihličnatých a vždyzelených drevín na základe konárikov.

13.
Vždyzelené dreviny 6. blok (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Výberová prednáška: Ing, Peter Hoťka, PhD., riaditeľ arboréta Mlyňany SAV na tému ihličnatých a vždyzelených drevín v zbierkach arboréta.
b.
Cvičenie: Zápočet


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: