Sylabus predmetu Z15-0179-I - Komplexný ateliér (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
Zadanie ateliéru, stanovenie rozsahu (Štúdia, DUR -dokumentácia pre územné rozhodnutie, DSP- dokumentácia pre stavebné povolenie). Stanovenie podmienok absolvovania predmetu a kritérií hodnotenia predmetu. (dotácia 0/5)
2.
Práca v teréne, prieskum, fotodokumentácia, konzultácie so zainteresovanými miestnymi inštitúciami zabezpečenie mapových podkladov (katastrálne mapy, digitálne situácie). (dotácia 0/5)
3.
práca na analýzach a výstupoch získaných terénnym prieskumom, prezentácia analytických výstupov. (dotácia 0/5)
4.
práca na analýzach a výstupoch získaných terénnym prieskumom, prezentácia analytických výstupov. (dotácia 0/5)
5.
Typologická príprava potrebná k riešenej téme. Spracovávanie návrhových riešení, konzultácie so zainteresovanými pedagógmi katedry profesijne zameranými na priestorovú kompozíciu, urbanizmus, dendrológiu, grafické výstupy,.... (dotácia 0/5)
6.
Typologická príprava potrebná k riešenej téme. Spracovávanie návrhových riešení, konzultácie so zainteresovanými pedagógmi katedry profesijne zameranými na priestorovú kompozíciu, urbanizmus, dendrológiu, grafické výstupy,.... (dotácia 0/5)
7.
Spracovávanie návrhových riešení, konzultácie so zainteresovanými pedagógmi katedry profesijne zameranými na priestorovú kompozíciu, urbanizmus, dendrológiu, grafické výstupy,.... (dotácia 0/5)
8.Spracovávanie návrhových riešení, konzultácie so zainteresovanými pedagógmi katedry profesijne zameranými na priestorovú kompozíciu, urbanizmus, dendrológiu, grafické výstupy,.... (dotácia 0/5)
9.
Prezentácia návrhov a odporúčania Kritiky za účasti členov KZKA (dotácia 0/5)
10.
Grafické dopracovanie výstupov, spracovanie technických výkresov, vizualizácií, kompletizácia projektu v dohodnutej úrovni (Štúdia, DUR, DSP). Zápočet, skúška (dotácia 0/5)
11.
Grafické dopracovanie výstupov, spracovanie technických výkresov, vizualizácií, kompletizácia projektu v dohodnutej úrovni (Štúdia, DUR, DSP). (dotácia 0/5)
12.
Grafické dopracovanie výstupov, spracovanie technických výkresov, vizualizácií, kompletizácia projektu v dohodnutej úrovni (Štúdia, DUR, DSP). (dotácia 0/5)
13.Grafické dopracovanie výstupov, spracovanie technických výkresov, vizualizácií, kompletizácia projektu v dohodnutej úrovni (Štúdia, DUR, DSP). Zápočet, skúška (dotácia 0/5)


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: