Course syllabus Z15-0190-I - Diploma Thesis Seminar 1 (FZKI - SS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

The units forming the course syllabus:
Postupnosť krokov spojených s vypracovaním diplomovej práce - základná štruktúra, osobitné požiadavky. Príprava textu. Príprava dokumentačného materiálu. Citovanie a zoznam bibliografických odkazov. Formálna stránka prípravy a úpravy práce. Formy prezentácie v rámci obhajoby diplomovej práce.


Last modification made by Ing. Helena Barošková on 02/26/2019.

Type of output: